Caj-Caj Pembiayaan Pinjaman

Yuran Proses (3% dari Jumlah Pinjaman)
Duti Setem RM50
Insuran perlindungan Takaful (mengikut umur dan jumlah pinjaman)
1 Bulan sekuriti deposit (dikembalikan setelah pinjaman selesai)
Bayaran kepada Jabatan Insolvensi – carian bankrupt (RM12)
Amanah Raya Berhad (RM350)
Kad keahlian 'Temanku' yg mempunyai nilai RM50 touch n go - RM70