Dokumen-Dokumen Wajib

2 salinan kad pengenalan, (Disahkan Majikan)
2 salinan kad kuasa polis (kakitangan PDRM)
1 bulan slip gaji asal terkini beserta 2 salinan (Salinan perlu pengesahan majikan)
2 salinan slip gaji 2 bulan terkini selain slip gaji di atas (dokumen perlu pengesahan majikan)
1 Salinan depan buku akaun bank (prefer Maybank)
Penyata Penyelesaian awal “Redemption Statement” jika perlu
Surat option pencen 58 tahun, (dokumen perlu pengesahan majikan) jika perlu